Final Fantasy XV – Chặng Đường Dài!

Vậy là sau 1 thập kỉ chờ đợi, khởi đầu phát triển với cái tên Final Fantasy Versus XIII trên nền máy PS3 từ những năm 2006, một phần của […]